Úvod Jasle Oznamy pre rodičov

Oznamy pre rodičov

 • Nástup do jaslí je v prípade voľného miesta možný počas celého roka.
 • Prázdniny šk.rok 2012/2013:

  Zimné prázdniny:  27.12.2012 - 31.12.2012

  Veľkonočné prázdniny: 28.3.2013 - 2.4.2013

  Letné prázdniny:  29.7.2013 - 9.8.2013

 • Počas štátnych sviatkov je prevádzka zatvorená
 • Školné sa uhrádza vždy k 5.dňu daného mesiaca, stravné sa uhrádza vždy posledný deň za daný mesiac

 • Vďaka nášmu malému kolektívu sa snažíme eliminovať detské ochorenia. Preto v našom zariadení môžu byť počas dňa iba zdravé detičky. Akékoľvek podozrenie na zhoršený zdravotný stav dieťatka počas dňa konzultujeme ihneď s rodičmi. V prípade ochorenia dieťatka vyžadujeme lekárske potvrdenie o zdravotnom stave.
 • Počas celého dňa je zabezpečený pitný režim – čaj, voda, čerstvé ovocie, cereálie, desiata, plnohodnotný obed a olovrant