Úvod Jasle Cenník

Cenník

Zápisné:  50 € (zápisné sa nevracia)

Celodenná prevádzka : 265 €

Poldenná prevádzka (do 12,00h.): 230 €

Strava: 2,80 €/deň

Počas neprítomnosti dieťatka sa zo školného nevracia, rodič je povinný odhlásiť dieťatko zo stravy najneskôr do 7,30h., inak vám bude strava za daný deň účtovaná.

Cena školného zahŕňa všetky ostatné aktivity poskytované nad rámec bežnej prevádzky.(ako napr.: AJ, tanečná (pre 2-3 ročné detičky), divadelné predstavenia, MDD, deň matiek, mikuláš, fotenie a fotografie, darčeky k narodeninám a meninám...)

Od 1.1.2011 vám ÚPSVaR prispieva sumou 230 €.